Vi förbättrar behandling och uppföljning av kvinnor som drabbats av cellförändring

Ny statistik från Cancerfonden från åren 2014 till 2015, visar att antalet kvinnor som drabbats av livmoderhalscancer har ökat 20 procent. Fler studier behövs för att ta reda på orsakerna, men man ser att det framför allt är kvinnor som inte alls eller sporadiskt deltagit i screeningprogrammet som drabbas.

– Vi arbetar aktivt med att förbättra behandling och uppföljning av kvinnor som drabbats av cellförändring, berättar Anna Almen Christensson och Elisabeth Wikström, båda överläkare vid kliniken och ansvariga för dysplasimottagningen.

– GynStockholm är idag en av de större mottagningarna inom vårdval Stockholm som på uppdrag av landstinget utreder och följer upp kvinnor med cellförändringar. Vi arbetar med korta beslutsvägar och samarbeten över klinikgränser för att minska väntetiden för patienterna till utredning och behandling. Förra året behandlades över 200 kvinnor för cellförändringar på vår operationsavdelning, så vi är väldigt glada över att kunna bidra till att fler kvinnor behandlas i tid!