Ultraljud

Gynekologiskt ultraljud

Med hjälp av ultraljud går det att undersöka många vävnader och organ, både på och inuti kroppen. Sådana vävnader är till exempel hud, muskler, leder, senor, blodkärl och alla organ i magen.
Ett gynekologiskt ultraljud gör vi för att undersöka, utreda och för att kunna ställa diagnos.