Specialiserat ultraljud

Gynekologiskt ultraljud

Med hjälp av ultraljud går det att undersöka många vävnader och organ, både på och inuti kroppen. Sådana vävnader är till exempel hud, muskler, leder, senor, blodkärl och alla organ i magen. Ett gynekologiskt ultraljud gör vi för att undersöka, utreda och för att kunna ställa diagnos.

Våra gynekologer är: Sofia Ström, Sharon Brogie samt Maria Bohe som även utbildar inom ultraljud i bäckenbotten. Lil Valentin, en förgrundsgestalt inom europeiskt ultraljud, kommer att vara seniorkonsult.

Vi tar emot remisser för specialiserat ultraljud och har korta väntetider.