Vem kan söka till oss?

Du behöver ingen remiss för att komma till oss. Vi har avtal med Stockholms Läns Landsting och därmed gäller vanlig patientavgift på 400 kr/besök samt frikort. Giltig legitimation skall uppvisas vid besöket.

Patienter från andra landsting

Patientlagen som trädde i kraft 2015 ger patienter i hela Sverige möjlighet att söka och genomgå dagkirurgi vid GynStockholm på det egna landstingets bekostnad.

Intentionen med den nya lagen är att tillsammans med patienter utveckla vården så den blir säkrare. Ett ökat patientinflytande har eftersträvats under många år. Den nya patientlagen 2015 ger en möjlighet att driva på utvecklingen och arbeta mer aktivt med nya arbetssätt, bemötande och kommunikation som ökar kvaliteten i mötet med patienten.

Den nya patientlagen innebär bland annat följande:

  • Informationsplikten gentemot patienten utvidgas och förtydligas.
  • Det klargörs att hälso- och sjukvård som huvudregel inte får ges utan patientens samtycke.
  • Patientens möjlighet att få en ny medicinsk bedömning utvidgas.
  • Patienten ska ges möjlighet att välja utförare av offentligt finansierad primärvård och öppen specialiserad vård i hela landet.
Sjukvård via försäkring
Utöver landstingspatienter tar vi även emot patienter som får vården betald privat, de flesta genom sjukförsäkringar som arbetsgivaren betalat för att deras medarbetare snabbare ska kunna komma tillbaka till arbetet.
Vård via försäkringsbolag
Vi har avtal med ett flertal försäkringsbolag angående sjukvårdande behandling. I dessa fall får du vända dig till aktuellt försäkringsbolag för information. Den vård som vi erbjuder försäkringsbolagen bygger helt på den lediga kapacitet som finns och som landstingen valt att inte utnyttja. Ingen patient behöver alltså vänta längre på sin vård på grund av att vi behandlar försäkringspatienter. Rådgivning och tidbokning sker direkt hos respektive försäkringsbolag.
Hos oss råder en doftfri miljö
Inom sjukvården är det vanligt med människor som är överkänsliga mot parfym, rakvatten, röklukt, doftande blommor och andra starka lukter. Det kan gälla både patienter och personal.