Utbildning och utveckling

I ständig utveckling

Cevita Care GynStockholm genomför kontinuerligt utbildningar för nordiska och europeiska kollegor. Utbildningarna är välbesökta och syftar till att utveckla vården för kvinnan. Kollegor kommer för att ta del av Cevita Care GynStockholms kunskaper och utvecklade sätt att utföra skonsammare operationer för kvinnor.

Exempel på innehåll kan vara inkontinens- och prolapsoperationer eller belysa problematiken kring hur polyper i livmodern, cystor på äggstockar och endometrios skall behandlas vid utredning och behandling av infertilitet. Vi har en samlad kompetens och är med och utvecklar den nya vården kring infertilitet.

Utbildningar genomförs ofta tillsammans med skickliga föreläsare och professorer från universitetssjukhusen.

Docent, överläkare Folke Flam, medicinskt ansvarig GynStockholm, har fått den pedagogiska utmärkelsen för bästa undervisningsinsatsen under grundutbildningen av läkare i obstetrik och gynekologi vid Karolinska institutet höstterminen 2015. Motiveringen från studenterna är bl a att »…Folke Flam på ett inspirerande och föredömligt sätt har lärt till studenter grunderna i gynekologisk kirurgisk teknik.

– Grattis Folke! Ett fantastiskt exempel för privata vårdgivare i Stockholm, kommenterar Sonia Andersson, professor och chef för Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska institutet.