Cellförändringar

Hur behandlas cellförändringar?

Cevita Care GynStockholm är idag en av de större mottagningarna inom vårdval Stockholm som på uppdrag av landstinget utreder och följer upp kvinnor med cellförändringar. Vi arbetar med korta beslutsvägar och samarbeten över klinikgränser för att minska väntetiden för patienterna till utredning och behandling. Förra året behandlades över 200 kvinnor för cellförändringar på vår operationsavdelning, så vi är väldigt glada över att kunna bidra till att fler kvinnor behandlas i tid!

Cellprov

Cellprov rekommenderas för kvinnor mellan 23-64 år. Förfrågningar angående landstingets hälsokontroller med cellprov kan göras till Onkologiskt centrum 08-517 72 266.

Vid en cellförändring har cellerna på livmodertappen förändrats. Cellförändringar är förstadier till cancer som i vissa fall kan utvecklas till cancer efter lång tid. De allra flesta cellförändringar är lätta och läker ofta av sig själva. Svårare cellförändringar behandlas. Det är mycket ovanligt att cellprovskontrollerna visar förändringar som redan utvecklats till cancer.

I och med det nya uppdraget kan vi ta hand om, utreda och behandla kvinnor med cellförändringar. Vi erbjuder snabbt och gott omhändertagande med en kontinuerlig behandlingskedja med utredning- operation och uppföljning.

Cellförändringar

Hur utreder man cellförändringar?
Om ett cellprov visat misstanke om cellförändringar kallas kvinnan för ytterligare undersökning och provtagning. Vid undersökningen tittar gynekologen på livmodertappen i förstoring med ett special mikroskop, ett kolposkop. Ofta tas också vävnadsprov från livmodertappen för att kunna ställa rätt diagnos. En kolposkopi undersökning och vävnadsprov går att genomföra även om du är gravid och skadar inte barnet.

Hur behandlas cellförändringar?
Om utredningen visar att det finns cellförändringar som kräver behandling genomgår de flesta kvinnor en konisering. Vid en konisering avlägsnas den allra yttersta delen av livmodertappen konformat. Vid operationen ges lugnande läkemedel, smärtlindring och lokalbedövning av livmodertappen. Själva operationen tar 10-15 minuter och kvinnan kan gå hem efter ett par timmar.

Läs mer om operationen

Hur kontrolleras man efter en operation?
Svar på provtagningen vid operationen brukar komma efter 4-6 veckor. Kvinnan meddelas svar på det sätt man kommit överens om. Första kontrollen efter en operation brukar ske efter ca 6 månader. Därefter sker kontroller under lång tid i enlighet med vårdprogrammet för uppföljning och efterbehandling av cellförändringar.
Läs mer om cellförändringar på  Vårdguiden 1177.
Operation - avlägsna cellförändringar
Här kan du läsa om hur operationen går till CevitaCare – Cellförändringar