Fertilitetsutredning

Fertilitetsutredning – remiss behövs ej

Hos oss på Cevita Care GynStockholms mottagning på S:t Görans sjukhusområde kan du få en komplett fertilitetsutredning inklusive kirurgisk åtgärd om så krävs. Om det behövs kan vi också hjälpa till med ägglossningsstimulering.

Vi har ett nära samarbete med Reproduktionsmedicin Huddinge, Karolinska Universitetssjukhuset dit remisser skickas för offentligt finansierad behandling. Dessutom samarbetar vi med privata IVF-kliniker.

Vi reserverar oss för prisförändringar p g a kostnadsökningar, nya medicinska rekommendationer och/eller införande av nya lagar och förordningar.

Offentligt finansierad fertilitetsutredning

Priser
Fertilitetsutredningar som är landstingsfinansierade kostar 250 kr per person och besök, frikort gäller.

Kriterier
För att kunna få offentligt finansierad utredning krävs att nedanstående kriterier är uppfyllda.
- Par som saknar gemensamt barn.
- Ensamstående som saknar barn.
- Samkönade par som saknar barn
- Kvinnor som fyllt 25 år men ej 39 när eventuell behandling påbörjas.
- Män som fyllt 25 år men ej 56 när eventuell behandling påbörjas.

Privat finansierad fertilitetsutredning

Priser
- 5 000 kr per par vilket inkluderar 2 läkarbesök för paret, ett ultraljud och basala blodprover
- 2 500 kr per för ensamstående vilket inkluderar 2 läkarbesök, ett ultraljud och basala blodprover

Vid behov av ytterligare besök eller undersökningar är kostnaden: 
- Läkarbesök 2 300 kr
- Ultraljud 1 500 kr
- Specialist 3D-ultraljud 2 500 kr
- Spermaprov 1 850kr
- Infektionsprofil inklusive rubella antikroppar 1 550 kr
- Undersökning av äggledarna och livmoder med kontrastultraljud (HSSG) 2 500kr
- Undersökning av livmoder med koksaltsultraljud (HSS) 2 000 kr

Kriterier
Enligt direktiv från SLL betalar patienter med nedanstående kriterier sin fertilitetsutredning och eventuell behandling privat.
- Par som har gemensamt barn.
- Ensamstående som har barn.
- Samkönade par som har gemensamt barn
- Kvinnor som är yngre än 25 år eller fyllt 40 år.
- Män som inte fyllt 25 år eller är äldre än 55 år.

Utredning heterosexuellt par

Grundregeln är att vi utreder heterosexuella par, som uppfyller kriterier för offentligt finansierad behandling, efter 1 års ofrivillig barnlöshet då de flesta lyckas få barn inom 1 år.

Utredning kan påbörjas tidigare vid högre ålder och känd infertilitetsorsak såsom t ex äggledarskada, endometrios, avsaknad av menstruationer eller spermier.

Utredning samkönade par och självstående kvinnor
Om man önskar remiss för assisterad befruktning, insemination och eller IVF-behandling är man välkomna till oss. För offentligt finansierad behandling får man inte vara vårdnadshavare till barn. Samkönade par ska ha haft en fast relation i 2 år. Självstående kvinna ska ha varit det i minst 6 månader.

Självstående kvinna definieras som en kvinna som inte är gift, registrerat partnerskap eller lever i ett samboförhållande. För att kunna skicka remiss för offentligt finansierad behandling måste utdrag från folkbokföringsregistret bifogas som bekräftar att man är självstående och icke vårdnadshavare till barn, varför det är bra att ta med dessa blanketter till första besöket.

Hos skatteverket hämtar man följande dokument:
• Personbevis: familjebevis där det framgår att barn saknas.
• Dokument FB6445, handläggaren ska skicka en skärmdump som är signerat hem till den sökande.

Hälsodeklarationer

Här kan du ladda ner vår hälsodeklaration för kvinnan och för mannen eller för dig som självstående kvinna.
Health declaration form in English: Female and Male.

Så här går oftast utredningen till – ibland behövs fler och ibland färre besök:
När utredningen görs på ett par kommer paret tillsammans första och sista besöket. Kvinnan kommer vanligtvis på ytterligare 1-2 besök. Vid första besöket går man igenom sjukhistoria, pågående medicinering och eventuella tidigare graviditeter. Mannen får en remiss för att lämna ett spermaprov vid senare tillfälle.

Vid andra besöket för kvinnan görs en gynekologisk undersökning kombinerat med ultraljud. Kvinnan får lämna blodprov, där man kontrollerar sköldkörtelfunktionen TSH, och äggstockskapaciteten AMH.

Kvinnan kommer vanligtvis på ytterligare ett besök för att undersöka livmoderns insida samt om det finns passage genom äggledare.

Vi har även en avdelning med specialist 3D-ultraljud om utvidgad undersökning krävs.

Vid det sista besöket går vi igenom resultatet av undersökningar och prover och om så behövs skickas remiss för assisterad befruktning dvs. IVF-behandling, inseminationsbehandling, äggdonation eller embryodonation. 

Våra behandlingar omfattar:
• Vid utebliven ägglossning kan vi erbjuda stimulering med hormontabletter.
• Kirurgisk behandling kan bli aktuell vid förändringar inne i livmodern som polyper och myom, äggledarskador och cystor på äggstockar. Detta utförs på vår operationsavdelning.
• Remiss till specialist på på manlig fertilitet, vid avvikande spermaprov, som kräver fördjupad utredning.
• Remiss för assisterad befruktning, dvs IVF-behandling, inseminationsbehandling eller äggdonation.

För remisser som skickas för offentligt finansierad vård gäller Reproduktionsmedicins regelverk, Regler och grundkrav - Assisterad befruktning (IVF/ICSI).
Läs mer på Karolinska/reproduktionsmedicin

Övriga remisser för behandling kan skickas till privata kliniker där vi samarbetar med Livio Fertilitetscentrum. www.livio.se

All fertilitetsbehandling inklusive ovulationsstimulering, operationer m.m. skall betalas privat om inte kriterier för landstingsfinansiering enligt ovanstående är uppfyllda

Zikavirus och assisterad befruktning
Vid Zikavirus-infektion under graviditet finns en risk för smitta till och skada på fostret.Här kan du läsa mer om Zikavirus från Huddinge reproduktionsmedicinOm resa ändå sker så rekommenderar vi att man följer Folkhälsomyndighetens råd hur man ska förhindra smitta. Se Folkhälsomyndighetens hemsida.

Missfallsutredning
Vi gör utredningar på par med 3 på varandra följande, verifierade missfall i första timestern. Kvinnan får ej vara äldre än 38 år och mannen 54 år. Paret får max ha ett gemensamt barn. 1-2% av kvinnor drabbas av tre upprepade missfall. Efter 38 års ålder ökas risken för missfall avsevärt beroende på åldersrelaterade kromosomavvikelser.

Så här går utredningen till:
Besök 1: Paret kommer på läkarbesök där man går igenom sjukhistoria inklusive livsstilsfaktorer. Gynekologisk undersökning görs och paret får remisser för blodprover, missfallsprover samt ev. kromosomanalys.

Besök 2: Kvinnan kommer för kontroll av livmoderkaviteten för att utesluta polyper, myom, sammanväxningar och missbildningar. Vid undersökningen för man in en liten kateter i livmoderkanalen, sprutar in koksaltlösning samtidigt som man undersöker med ultraljud.

Besök 3: Paret kommer för genomgång av provsvar och fortsatt planering. Om prover för kromosomanalys tagits kan återbesöket ske tidigast 8 veckor efter provtagningen. Ibland får man komplettera med ytterligare kontroll på vår specialistultraljudsavdelning där vi har 3-D ultraljud och ibland krävs ett operativt ingrepp som kan göras på vår operationsavdelning.

I de flesta fall hittar man ingen specifik orsak till missfallen och uppåt +% med upprepade missfall lyckas få barn
.