Fertilitetsutredning

Fertilitetsutredning

Hos oss på Cevita Care GynStockholms mottagning vid St Göran kan du få en komplett fertilitetsutredning inklusive kirurgisk åtgärd om så krävs. Om det behövs kan vi också hjälpa till med ägglossningsstimulering.

Vi har ett nära samarbete med Reproduktionsmedicin Karolinska Huddinge sjukhus dit remisser skickas för offentligt finansierad behandling. Dessutom samarbetar vi med flera privata IVF-kliniker.

Ingen remiss krävs för utredning hos oss. Patienttaxa enligt SLL och frikort gäller.


Vi utreder heterosexuella par som inte lyckats bli gravida inom 1 år.
De flesta par som försöker lyckas inom denna tid. Detta gäller även vid sekundär infertilitet, när paret försöker få syskon. Om en känd faktor föreligger såsom äggledarskada, uttalad endometrios, avsaknad av spermier etc. kan paret söka direkt. Övre åldersgränsen för kvinnan är 42 år.

Samkönade par och ensamstående kvinnor är välkomna:
Om man önskar remiss för assisterad befruktning som inseminationsbehandling och IVF-behandling är man välkomna till oss. För offentligt finansierad behandling får man inte vara vårdnadshavare till barn och åldersgräns för behandling är under 40 år. Samkönade par ska ha haft en fast relation i 2 år. Ensamstående kvinna ska ha varit det i minst 6 mån.

Ensamstående kvinna definieras som en kvinna som inte är gift, registrerat partnerskap eller lever i ett samboförhållande. För att kunna skicka remiss för offentligt finansierad behandling måste utdrag från folkbokföringsregistret bifogas som bekräftar att man är ensamstående och icke vårdnadshavare till barn, varför det är bra att ta med dessa blanketter till första besöket.

Här kan du ladda ner vår hälsodeklaration för kvinnan och för mannen.

Hos skatteverket hämtar man följande dokument:
• Personbevis med ändamål: familjebevis
• Dokument FB6445, handläggaren ska skicka en skärmdump som är signerat hem till den sökande.

Så här går oftast utredningen till – ibland behövs fler och ibland färre besök:
Våra utredningar görs på vår mottagning på Läkarvillan. Om utredningen görs på ett par kommer paret tillsammans första och sista besöket. Kvinnan kommer vanligtvis på 3-4 besök. Vid första besöket går man igenom sjukhistoria, pågående medicinering och eventuella tidigare graviditeter. På kvinnan görs en gynekologisk undersökning kombinerat med ultraljud, där vi även har en avdelning med specialist 3D ultraljud om utvidgad undersökning krävs. Kvinnan får lämna blodprov, där man kontrollerar sköldkörtelfunktionen TSH, och äggstockskapaciteten AMH. Mannen får en remiss för att sen gå och lämna ett spermaprov.

Kvinnan kommer vanligtvis på ytterligare 2 undersökningar, för att kontrollera äggstockar och ägglossning, undersöka hur det ser ut inne i livmodern samt om det är passage genom äggledare.

Paret kommer tillsammans på det sista besöket då går vi igenom resultatet av undersökningar och prover. Kompletterar med ytterligare utredning vid behov.

Våra behandlingar omfattar:
• Vid utebliven ägglossning kan vi erbjuda stimulering med hormontabletter.
• Kirurgisk behandling kan bli aktuell vid förändringar inne i livmodern som polyper och myom, äggledarskador och cystor på äggstockar. Detta utförs på vår operationsavdelning.
• Remiss skickas till androlog, specialist på manlig fertilitet, vid avvikande spermaprov som kräver fördjupad utredning.
• Det kan bli aktuellt att vi skickar remiss för assisterad befruktning, dvs IVF-behandling, inseminationsbehandling eller äggdonation.

För remisser som skickas för offentligt finansierad vård gäller Reproduktionsmedicins regelverk, Regler och grundkrav - Assisterad befruktning (IVF/ICSI). Vilket bland annat innebär att kvinnans ålder ska vara under 40 år och mannens under 56 år. Läs mer på Karolinska/reproduktionsmedicin

Övriga remisser för behandling kan skickas till privata kliniker där vi har ett bra samarbete med Livio Fertilitetscentrum. www.livio.se


Zikavirus och assisterad befruktning
Vid Zikavirus-infektion under graviditet finns en risk för smitta till och skada på fostret.

Personer som planerar en icke nödvändig resa till Zikavirus-smittat område bör överväga att ändra sina resplaner. Om resa ändå sker så rekommenderar vi att man följer Folkhälsomyndighetens råd hur man förhindrar smitta. Se Folkhälsomyndighetens hemsida.

Alla par som har varit i område med risk för Zikavirus-smitta bör skydda sig mot sexuell smitta och undvika att bli gravida under minst sex månader efter att de lämnat Zikavirus-smittat område om partnern är en man och minst åtta veckor om partnern är en kvinna.

För att undvika risk för Zikavirus-smitta under en eventuell graviditet uppkommen efter assisterad befruktning så utförs inte behandling med assisterad befruktning på par under sex månader efter att de lämnat Zikavirus-smittat område om partnern är en man och minst åtta veckor om partnern är en kvinna.

Här kan du läsa mer om Zikavirus från Huddinge reproduktionsmedicin