Patientavgifter

Cevita Care GynStockholm har vårdvalavtal med Stockholms läns landsting. Detta innebär att patientavgiften är densamma som inom den landstingsdrivna vården, för närvarande 275 kronor. Frikort gäller.

Läs mer om landstingets patientavgifter på Vårdguiden: www.vardguiden.se/Sa-funkar-det/Stod/Patientavgifter/

Avbokningsregler
– om du behöver avboka ditt besök

Om du behöver avboka ditt besök ring 08-120 755 00 och välj avbokning. Du kan ringa dygnet runt.

Återbud skall lämnas senast 24 timmar innan bokad tid. Om du lämnar återbud mindre än 24 timmar före besöket, eller helt uteblir, måste du betala avgiften för uteblivet som är 400 kr.

Detta gäller även patienter under 18 år. Som uteblivet besök räknas även om du kommer för sent och mer än halva besökstiden hunnit gå. Vid uteblivet besök gäller inte högkostnadskort eller frikort.