Hur gör man en operation till en trygg upplevelse?

Inför ett kirurgiskt ingrepp är det viktigt att vara lyhörd för olika människors olika behov. För många kan en rutinmässig operation kännas som en svår upplevelse. Christina Ertl, överläkare och specialist inom gynekologi och obstetrik förklarar hur GynStockholm löpande utvecklar sin operationsverksamhet för att skapa största möjliga trygghet.

–En viktig trygghetsfaktor är att patienten får samma läkare genom hela processen, förklarar Christina. Och att vi ger all fakta som behövs. Vi är ett fantastiskt team som hela tiden stöttar och svarar på frågor som patienten kan ha.

Varje operation omfattas av en noggrann planering. Patienten får först träffa den gynekologiska kirurg som är aktuell för ingreppet. En operationsanmälan skrivs för att ge underlag till operationssjuksköterskan, som sedan ringer patienten och ger ett operations-datum samt all nödvändig information om vad den aktuella operationen innebär. I de allra flesta fall får patienten samma kirurg och samma sköterska.

– För mig är det ett stort värde att få vara med patienten hela vägen, säger Christina. Den bästa bekräftelsen är när jag upplever hur patienten verkligen känner sig stark och trygg.