En livsviktig kontroll

Cellprov och cellförändringar

I Sverige kallas alla kvinnor mellan 23 och 60 år till cellprovskontroll med regelbundna intervall hos barnmorska. Målet är att upptäcka förstadier av livmoderhalscancer i tid. Vid cellprov samlas lösa celler upp från livmoderhalsen och undersöks i mikroskop.

Den allmänna cellprovsscreeningen infördes i Sverige på 60-talet. Sedan dess har antalet fall mer än halverats. Nio av tio kvinnor med tidigt upptäcka förändringar kan botas. Blödningar vid samlag är ett tidigt tecken, så sök din gynekolog om du får symtom.

Vi hjälper dig, vi är specialiserade inom uppföljning och behandling av cellförändringar. Har du några frågor, hör av dig till oss!