Information med anledning av Corona-viruset

Du är välkommen om du är frisk!

Våra mottagningar har öppet som vanligt, och tar hand om dig som behöver gynekologisk vård. Så länge du känner dig frisk är du välkommen på ditt bokade besök.

Vi vill vi bidra till att minska smittspridning och oro för Covid-19. Därför rekommenderar vi dig att inte ta med anhörig eller närstående i samband med ditt besök eller operation. Vi vill på det sättet minimera antalet personer som vistas i våra lokaler.

Boka om ditt besök ifall du känner dig sjuk.

Om du har symptom på förkylning, hosta eller feber behöver du boka om ditt besök. Detta gör du genom att ringa 08-120 755 00 och välja avbokning. Vi kan tyvärr inte ta emot avbokningar på annat sätt.

Vi anpassar våra rutiner och bevakar utvecklingen.

Vi har redan mycket goda rutiner för hygienkontroll. Under rådande situation har vi förstärkta städrutiner och vår personal har tydliga riktlinjer att stanna hemma vid minsta symtom. Vi har också mindre väntrum per våningsplan för att minska grupper av väntande patienter i samma rum.

Vi följer noga de riktlinjer som utfärdas av Folkhälsomyndigheten. Vi uppdaterar vår information löpande så att du ska känna dig trygg.