Nyhetsarkiv medarbetare

Anna Almén Christensson

Överläkare, specialist inom gynekologi och obstetrik

Anna kommer från Danderyds kvinnoklinik och är specialiserad på dysplasier och konisering.
Read More

Christina Ertl

Medicine doktor, överläkare, specialist inom gynekologi och obstetrik

Christina, en välmeriterad skicklig kirurg, med fokus på laparoskopier, hysterektomier, prolaps, inkontinens och konisering.
Read More

Marie Hofling

Medicine doktor, specialist inom gynekologi och obstetrik Marie har arbetat på SÖS och KS. Stor erfarenhet av gynekologisk kirurgi och endokrinologi och har disputerat inom hormonbehandling.
Read More

Helena

Sjuksköterska


Helena arbetar som sjuksköterska på vårdavdelningen och mottagningen och är en del av vårt team som möter dig.

Read More

Ann Håkansson

Leg. läkare, specialist inom gynekologi och obstetrik

Ann är specialist inom kvinnohälsa och hormoner. Ann kommer närmast från Sabbatsberg.
Read More

Maria Bohe

Överläkare, specialist inom gynekologi och obstetrik

Maria har fokus på gynekologiskt ultraljud och bäckenbotten. En skicklig kirurg som närmast kommer från KS och Huddinge.
Read More

Bo Anzén

Överläkare, specialist inom gynekologi och obstetrik

En välrenommerad och skicklig kirurg. Kommer från Sabbatsberg, KS och och Danderyd. Forskat på bäckenbotten, HIV och preventivmedel.
Read More

Radu Vasilcanu

Medicine doktor, PhD. specialist inom gynekologi och obstetrik

Radu är en av våra doktorer du möter i Kista, med lång erfarenhet av allmängynekologi och disputerad på KI.
Read More