Anna Almén Christensson

Överläkare, specialist inom gynekologi och obstetrik

Anna kommer från Danderyds kvinnoklinik och är specialiserad på dysplasier och konisering.
Läs mer

Christina Ertl

Medicine doktor, överläkare, specialist inom gynekologi och obstetrik

Christina, en välmeriterad skicklig kirurg, med fokus på laparoskopier, hysterektomier, prolaps, inkontinens och konisering.
Läs mer

Marie Hofling

Medicine doktor, specialist inom gynekologi och obstetrik Marie har arbetat på SÖS och KS. Stor erfarenhet av gynekologisk kirurgi och endokrinologi och har disputerat inom hormonbehandling.
Läs mer

Maria Bohe

Överläkare, specialist inom gynekologi och obstetrik

Maria har fokus på gynekologiskt ultraljud och bäckenbotten. En skicklig kirurg som närmast kommer från KS och Huddinge.
Läs mer

Bo Anzén

Överläkare, specialist inom gynekologi och obstetrik

En välrenommerad och skicklig kirurg. Kommer från Sabbatsberg, KS och och Danderyd. Forskat på bäckenbotten, HIV och preventivmedel.
Läs mer

Radu Vasilcanu

Medicine doktor, PhD. specialist inom gynekologi och obstetrik

Radu är en av våra doktorer du möter på mottagningen på Stadshagsgården. Radu har lång erfarenhet av allmängynekologi och disputerad på KI.
Läs mer