Det här kan vi hjälpa dig med

Detta kan vi hjälpa dig med på GynStockholm

 • Gynekologisk mottagning
 • Blödningsrubbningar
 • Utebliven mens
 • Urininkontinens
 • Ultraljud
 • Utredning och behandling av cellförändringar
 • Framfall
 • Smärttillstånd
 • Hormonrubbningar
 • Fertilitetsutredningar/barnlöshetsutredningar
 • Kontroll av tidig graviditet
 • Förlossningsskador
 • Preventivmedelsrådgivning
 • Hormonrubbningar och klimakteriebehandling
 • Endometrios
 • Cellförändringar, utredning- operation och uppföljning

Du behöver ingen remiss för att komma till oss. Vi har avtal med Stockholms Läns Landsting och därmed gäller vanlig patientavgift på 350 kr/besök samt frikort. Giltig legitimation skall uppvisas vid besöket.

Du når alla GynStockholms mottagningar
genom att ringa 08-120 755 00.

Vi kan inte boka besökstider via e-post.

Vi använder Flexitid vilket innebär att du ringer upp på vår telefontid och får en tid när vi ringer tillbaka. Fördelen är att du slipper vänta i telefonkö.

När vi ringer upp dig gör vi det från dolt nummer på grund av sekretess.

Avbokning av besök

Om du behöver avboka ditt besök ring 08-120 755 00 och välj avbokning. Du kan ringa dygnet runt. Återbud skall lämnas senast 24 timmar innan bokad tid.

Vid sent återbud eller om du uteblir från bokat besök kommer du att debiteras för uteblivet besök. Detta gäller även patienter under 18år. Vid uteblivet besök gäller inte högkostnadskort eller frikort.

Fertilitetsutredning

Här kan du läsa om hur utredningen går till.

Information om Zika-virus till patienter som planeras genomgå assisterad befruktning.
Här kan du läsa mer om Zikavirus från Huddinge reproduktionsmedicin

Cellprov

Cellprov rekommenderas vart tredje år för kvinnor under 50 år, mellan 50-60 år vart femte år. Förfrågningar angående landstingets hälsokontroller med cellprov kan göras till Onkologiskt centrum 08-517 72 266.

Vid en cellförändring har cellerna på livmodertappen förändrats. Cellförändringar är förstadier till cancer som i vissa fall kan utvecklas till cancer efter lång tid. De allra flesta cellförändringar är lätta och läker ofta av sig själva. Svårare cellförändringar behandlas. Det är mycket ovanligt att cellprovskontrollerna visar förändringar som redan utvecklats till cancer.

I och med det nya uppdraget kan vi ta hand om, utreda och behandla kvinnor med cellförändringar. Vi erbjuder snabbt och gott omhändertagande med en kontinuerlig behandlingskedja med utredning- operation och uppföljning.

Hur utreder man cellförändringar?
Om ett cellprov visat misstanke om cellförändringar kallas kvinnan för ytterligare undersökning och provtagning. Vid undersökningen tittar gynekologen på livmodertappen i förstoring med ett special mikroskop, ett kolposkop. Ofta tas också vävnadsprov från livmodertappen för att kunna ställa rätt diagnos. En kolposkopi undersökning och vävnadsprov går att genomföra även om du är gravid och skadar inte barnet.

Hur behandlas cellförändringar?
Om utredningen visar att det finns cellförändringar som kräver behandling genomgår de flesta kvinnor en konisering. Vid en konisering avlägsnas den allra yttersta delen av livmodertappen konformat. Vid operationen ges lugnande läkemedel, smärtlindring och lokalbedövning av livmodertappen. Själva operationen tar 10-15 minuter och kvinnan kan gå hem efter ett par timmar.

Hur kontrolleras man efter en operation?
Svar på provtagningen vid operationen brukar komma efter 4-6 veckor. Kvinnan meddelas svar på det sätt man kommit överens om. Första kontrollen efter en operation brukar ske efter ca 6 månader. Därefter sker kontroller under lång tid i enlighet med vårdprogrammet för uppföljning och efterbehandling av cellförändringar. Här kan du läsa om hur operationen går till CevitaCare – Cellförändringar

För mer information om gynekologisk cellprovtagning se 1177.

http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Undersokningar/Gynekologiskt-cellprov/

Aborter: vi utför inte aborter utan hänvisar till sjukhusens mottagningar – läs mer på 1177 Vårdguiden

Patienter som är folkbokförda utanför Stockholms Läns Landsting

Alla har från 1 januari 2015 rätt att söka vård utanför sitt eget hemlandsting. Både hemlandstingets och Stockholms läns landsting remissregler gäller dock. För ett besök för gynekologisk öppenvård behövs ingen remiss, utom om du är bosatt i Västmanlands län.