Om oss

Vi har utför flest framfalls- och inkontinensoperationer i Sverige!

GynStockholm startades av Docent Folke Flam och Medicine Doktor Steffan Lundberg den 1 september 1998 på S:t Görans sjukhus i Stockholm. Idag arbetar cirka 30 personer hos oss.

De flesta av våra patienter är remitterade från andra privata gynekologer med vilka vi har ett mycket gott samarbete, men vi får även patienter från primärvården samt sjukhusens kvinnokliniker.

Genom skonsam metodik har vi kunnat förkorta vårdtiden vid operation för framfall. Vi utför titthålskirurgi och är också specialiserade på att ta bort livmodern genom slidan. Detta medför ett snabbare tillfrisknande jämfört med en traditionell bukoperation.

Vi har både gynekologisk mottagning samt operationsverksamhet och har vårdavtal med Stockholms Läns Landsting, vilket innebär att du endast betalar patientavgift (350 kr), och du behöver ingen remiss för att komma till oss. Vi förfogar över två operationssalar, har tio sängar för övernattning och för din säkerhet har vi direktförbindelse med Capio S:t Görans sjukhus.

Vi genomför en stor mängd kirurgiska ingrepp varje år och våra operationsteam har därför mycket värdefull rutin. Det ger våra patienter en trygghet i att den behandling eller det ingrepp som ska genomföras genomförs precist och snabbt, med korta narkostider och ett snabbare tillfrisknande som resultat. Välkommen till oss!

Sjukvård via försäkring

Utöver landstingspatienter tar vi även emot patienter som får vården betald privat, de flesta genom sjukförsäkringar som arbetsgivaren betalat för att deras medarbetare snabbare ska kunna komma tillbaka till arbetet.

Vård via försäkringsbolag

Vi har avtal med ett flertal försäkringsbolag angående sjukvårdande behandling. I dessa fall får du vända dig till aktuellt försäkringsbolag för information. Den vård som vi erbjuder försäkringsbolagen bygger helt på den lediga kapacitet som finns och som landstingen valt att inte utnyttja. Ingen patient behöver alltså vänta längre på sin vård på grund av att vi behandlar försäkringspatienter. Rådgivning och tidbokning sker direkt hos respektive försäkringsbolag.

Utomlänspatienter

Du som söker vård hos oss med finansiering från annat landsting behöver vanligtvis ett godkännande från hemlandstinget, en så kallad betalningsförbindelse. Ta kontakt med ditt hemlandsting för mer information om vad som gäller just för dig.

Synpunkter och klagomål

Vi på Cevita Care, GynStockholm vill självklart att du ska känna dig nöjd med ditt besök hos oss. Därför är vi glada för återkoppling från våra patienter, eftersom den hjälper oss i vår fortsatta utveckling av verksamheten.

Om det uppstår problem i samband med ditt besök hos oss är vi tacksamma om du kontaktar oss så snart som möjligt så att vi får möjlighet att reda ut vad som har hänt. Kontakta i första hand den enhet där du fick din vård. Det finns även instanser utanför Cevita Care AB, GynStockholm som du kan vända dig till. Läs mer här.

 

 

Verksamhetspolicy

Cevita Care AB, GynStockholm/Plastikkirurgi bedriver god hälso- och sjukvård, med patientens säkerhet i centrum och är en välrenommerad samarbetspartner för remittenter och beställare av vård.

Cevita Care AB, GynStockholm/Plastikkirurgi bidrar till ett hållbart samhälle och en god hälsofrämjande livsmiljö för nuvarande och kommande generationer.

  • Ständigt förbättra och utveckla arbetssätt för hela Cevita Care AB, GynStockholm/Plastikkirurgis alla enheter. Detta sker med god kostnadseffektivitet med bibehållen eller högre patientsäkerhet och nöjdare kunder.
  • Goda rutiner för att fånga upp negativa händelser, utvärdera, åtgärda och förebygga.
  • Öka delaktighet och arbetstillfredsställelse hos medarbetarna.
  • Ständigt minska miljöbelastningen med fokus på läkemedel, medicinska gaser, produkter, förbrukningsmaterial, transporter, energi och avfall.
  • Väga in kvalitets- och miljöaspekter vid val av produkter och tjänster, detta sett ur ett helhetsperspektiv och i relation till tillgängliga alternativ och kostnader.
  • Efterleva för oss gällande lagstiftning och andra krav.

Stockholm 2014-01-01

Verksamhetschef
Ann-Christin Höjdén