Om oss

Kliniken Stockholm startade 2006 och finns på St Görans sjukhusområde på Kungsholmen där de plastikkirurgiska operationerna utförs.

Vår verksamhet har kulvertanslutning till akutsjukhuset St Göran vilket ger en ökad patientsäkerhet. Lokalerna delas med GynStockholm. Här finns parkeringsmöjligheter men också bekväm närhet till kommunala transportmedel.

Verksamhetspolicy

Cevita Care AB, GynStockholm/Plastikkirurgi bedriver god hälso- och sjukvård, med patientens säkerhet i centrum och är en välrenommerad samarbetspartner för remittenter och beställare av vård.

Cevita Care AB, GynStockholm/Plastikkirurgi bidrar till ett hållbart samhälle och en god hälsofrämjande livsmiljö för nuvarande och kommande generationer.

  • Ständigt förbättra och utveckla arbetssätt för hela Cevita Care AB, GynStockholm/Plastikkirurgis alla enheter. Detta sker med god kostnadseffektivitet med bibehållen eller högre patientsäkerhet och nöjdare kunder.
  • Goda rutiner för att fånga upp negativa händelser, utvärdera, åtgärda och förebygga.
  • Öka delaktighet och arbetstillfredsställelse hos medarbetarna.
  • Ständigt minska miljöbelastningen med fokus på läkemedel, medicinska gaser, produkter, förbrukningsmaterial, transporter, energi och avfall.
  • Väga in kvalitets- och miljöaspekter vid val av produkter och tjänster, detta sett ur ett helhetsperspektiv och i relation till tillgängliga alternativ och kostnader.
  • Efterleva för oss gällande lagstiftning och andra krav.

Stockholm 2014-01-01

Verksamhetschef
Ann-Christin Höjdén