Vad är en cellförändring?

Vid en cellförändring har cellerna på livmodertappen förändrats. Cellförändringar är förstadier till cancer som i vissa fall kan utvecklas till cancer efter lång tid. De allra flesta cellförändringar är lätta och läker ofta av sig själva. Svårare cellförändringar behandlas. Det är mycket ovanligt att cellprovskontrollerna visar förändringar som redan utvecklats till cancer.

I och med det nya uppdraget kan vi ta hand om, utreda och behandla kvinnor med cellförändringar. Vi erbjuder snabbt och gott omhändertagande med en kontinuerlig behandlingskedja med utredning- operation och uppföljning.

Hur utreder man cellförändringar?
Om ett cellprov visat misstanke om cellförändringar kallas kvinnan för ytterligare undersökning och provtagning. Vid undersökningen tittar gynekologen på livmodertappen i förstoring med ett special mikroskop, ett kolposkop. Ofta tas också vävnadsprov från livmodertappen för att kunna ställa rätt diagnos. En kolposkopi undersökning och vävnadsprov går att genomföra även om du är gravid och skadar inte barnet.

Hur behandlas cellförändringar?
Om utredningen visar att det finns cellförändringar som kräver behandling genomgår de flesta kvinnor en konisering. Vid en konisering avlägsnas den allra yttersta delen av livmodertappen konformat. Vid operationen ges lugnande läkemedel, smärtlindring och lokalbedövning av livmodertappen. Själva operationen tar 10-15 minuter och kvinnan kan gå hem efter ett par timmar.

Här kan du läsa mer om operationen CevitaCare – Cellförändringar

För mer information om gynekologisk cellprovtagning se 1177.

http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Undersokningar/Gynekologiskt-cellprov/

 

 

Comments are closed.