Klimakteriebesvär

När och var ska jag söka vård?

Våra specialister i gynekologi har lång erfarenhet av behandling av klimakteriebesvär och du är välkommen att kontakta oss för rådgivning och bokning och besök.

Klimakteriebesvär kan variera kraftigt från person till person och därför är det viktigt att vara uppmärksam på symptom som kan ha en helt annan förklaring, den medicinska bedömningen kan göras av vårdcentral/husläkare.

Vill du boka tid hos våra specialister?
Du kan komma till oss genom att ringa och boka tid, via en remiss från din husläkare, via din sjukförsäkring eller via vår privatmottagning.