Information om Zika-virus och assisterad befruktning

Till våra patienter som planeras genomgå assisterad befruktning

Vid Zikavirus-infektion under graviditet finns en risk för smitta till och skada på fostret.

Personer som planerar en icke nödvändig resa till Zikavirus-smittat område bör överväga att ändra sina resplaner. Om resa ändå sker så rekommenderar vi att man följer Folkhälsomyndighetens råd hur man förhindrar smitta. Se Folkhälsomyndighetens hemsida.

Alla par som har varit i område med risk för Zikavirus-smitta bör skydda sig mot sexuell smitta och undvika att bli gravida under minst sex månader efter att de lämnat Zikavirus-smittat område om partnern är en man och minst åtta veckor om partnern är en kvinna.
För att undvika risk för Zikavirus-smitta under en eventuell graviditet uppkommen efter assisterad befruktning så utförs inte behandling med assisterad befruktning på par under sex månader efter att de lämnat Zikavirus-smittat område om partnern är en man och minst åtta veckor om partnern är en kvinna.
Här kan du läsa mer om Zikavirus från Huddinge reproduktionsmedicin