Ett ultraljud kan göra underverk för livskvaliteten

Varje år drabbas kvinnor av förlossningsskador. Med ett ultraljud av bäckenbotten kan man göra en djupare undersökning och få bättre underlag inför val av behandling. GynStockholm är en av få aktörer i Stockholm som utför ultraljud av bäckenbotten.

–Ultraljud är dubbelt värdefullt när jag ska hjälpa mina patienter, säger Maria Bohe, gynekolog och specialist inom obstetrik på GynStockholm.

– Jag blir bättre på att känna med ultraljudet, och jag kan också bättre tolka ultraljudsbilden utifrån vad jag känner. Jag kan titta djupare utan att röra känsliga vävnader.

Ultraljudet kan hjälpa till att ge rätt diagnos och behandling. Välkommen till oss!