Arkiv | miljö

pee02080401 2

Verksamhetspolicy

Cevita Care AB, GynStockholm/Plastikkirurgi bedriver god hälso- och sjukvård, med patientens säkerhet i centrum och är en välrenommerad samarbetspartner för remittenter och beställare av vård. Cevita Care AB, GynStockholm/Plastikkirurgi bidrar till ett hållbart samhälle och en god hälsofrämjande livsmiljö för nuvarande och kommande generationer.   Ständigt förbättra och utveckla arbetssätt för hela Cevita Care AB, […]

Läs mer · Kommentarer { 0 }
Ann-Christin Höjden.

GynStockholm är miljö- och kvalitetscertifierade

Genom vår miljö- och kvalitetscertifiering har vi har skapat ett starkt verktyg så att organisationen hela tiden kan utvecklas. Patientens trygghet, lagar och regler och information till medarbetare är starka verktyg för att skapa rätt förutsättningar. Patientsäkerhet är också en viktig fråga för medarbetarna; det är roligt och tryggt att jobba i en miljö med […]

Läs mer · Kommentarer { 0 }
iStock_000016700711Medium

Miljöcertifiering av GynStockholm

Under februari träder vår miljöcertifiering i kraft. Det innebär att vi har alla verktyg som krävs för kontroller av leverantörer och följer skrivna riktlinjer. Våra miljömål, som följs upp två gånger om året, skapar ett starkt verktyg så att organisationen hela tiden kan utvecklas. Vi arbetar med vår påverkan på natur och människa.

Läs mer · Kommentarer { 0 }

Miljö och Kvalitetcertifiering arbete enligt ISO

    Vi fortsätter att utveckla vårt miljö och kvalitets arbete för att under första kvartalet 2013 kunna bli certifierade. Vi samarbetar med Yggdrasil (konsulter inom systematiskt kvalitetsarbete).

Läs mer · Kommentarer { 0 }