Arkiv | kvalitet

IMA50793

Värdefull kunskap

GynStockholm har Sveriges mest erfarna gynekologkirurger. Vi är ledande inom Sverige inom vaginal gynekologisk kirurgi och genomför flest kirurgiska ingrepp i landet inom inkontinens och prolaps. Det ger våra patienter en trygghet i att den behandling eller det ingrepp som ska göras, genomförs precist och snabbt, med korta narkostider och ett snabbare tillfrisknande som resultat. […]

Läs mer · Kommentarer { 0 }
pee02080401 2

Verksamhetspolicy

Cevita Care AB, GynStockholm/Plastikkirurgi bedriver god hälso- och sjukvård, med patientens säkerhet i centrum och är en välrenommerad samarbetspartner för remittenter och beställare av vård. Cevita Care AB, GynStockholm/Plastikkirurgi bidrar till ett hållbart samhälle och en god hälsofrämjande livsmiljö för nuvarande och kommande generationer.   Ständigt förbättra och utveckla arbetssätt för hela Cevita Care AB, […]

Läs mer · Kommentarer { 0 }
Ann-Christin Höjden.

GynStockholm är miljö- och kvalitetscertifierade

Genom vår miljö- och kvalitetscertifiering har vi har skapat ett starkt verktyg så att organisationen hela tiden kan utvecklas. Patientens trygghet, lagar och regler och information till medarbetare är starka verktyg för att skapa rätt förutsättningar. Patientsäkerhet är också en viktig fråga för medarbetarna; det är roligt och tryggt att jobba i en miljö med […]

Läs mer · Kommentarer { 0 }
15s03-doktor-791

Välkommen Bo!

Bo Anzén jobbar sen januari hos oss och vi är stolta över ytterligare en mycket välrenommerad och duktig kirurg. Bo’s erfarenhet och säkerhet förstärker vårt starka läkarteam.

Läs mer · Kommentarer { 0 }
IMA48074

Kvalitet- och patientsäkerhet

Vi arbetar ständigt med vår säkerhetskultur. Det innebär att vi implementerar kvalitetssystem i verksamheten som ett dagligt verktyg. Patientens trygghet, lagar och regler och information till medarbetare är starka verktyg för att skapa rätt förutsättningar. Patientsäkerhet är också en viktig fråga för medarbetarna; det är roligt och tryggt att jobba i en miljö med en […]

Läs mer · Kommentarer { 0 }

Miljö och Kvalitetcertifiering arbete enligt ISO

    Vi fortsätter att utveckla vårt miljö och kvalitets arbete för att under första kvartalet 2013 kunna bli certifierade. Vi samarbetar med Yggdrasil (konsulter inom systematiskt kvalitetsarbete).

Läs mer · Kommentarer { 0 }