Välkomna till fertilitetsutredning vid Cevita Care, Läkarvillan S:t Görans sjukhus

Vår ambition är att de par som söker hos oss skall kunna få en komplett utredning inklusive kirurgisk åtgärd om så krävs samt hjälp med behandling. Utredningen görs på vår mottagning Läkarvillan och behövs det kirurgiska ingrepp utförs dessa vid vår egen operationsavdelning på St:Görans sjukhusområde. Efter utredning kan remisser skickas för offentlig finansierad assisterad befruktning såsom IVF-behandling, inseminationsbehandling och äggdonation. Vi har även nära samarbete med privata IVF-kliniker som IVF- kliniken Stockholm, Fertilitetscentrum och IVF-kliniken Falun.

Vi utreder heterosexuella par som inte lyckats bli gravida inom 1 år. Det är viktigt att inte utreda och behandla för tidigt då de flesta par som försöker skaffa barn blir gravida inom ett år. Om en känd faktor föreligger såsom äggledarskada, avsaknad av spermier etc, kan paret söka direkt. Detta gäller även vid sekundär infertilitet då paret inte lyckats bli gravida med syskon. Övre åldersgränsen på kvinnan är 42 år.

Samkönade par är välkomna på utredning inför inseminationsbehandling och IVF-behandling.

Vi kan nu erbjuda ensamstående kvinnor som önskar barn landstingsfinansierad utredning

Ensamstående kvinna definieras som en kvinna som inte är gift, registrerat partnerskap eller lever i ett samboförhållande. Kvinnan ska inte sedan tidigare vara vårdnadshavare till barn.

Utredningen omfattar en undersökning för att bedöma om det finns medicinska förutsättningar för graviditet.

Kvinnan ålder ska vara över 25 och under 40 år.

Ta med det här vid ditt första besök:

  • Utdrag ur folkbokföringsregistret från Skatteverket, inte äldre än 3 månader, och med en komplettering om det finns personer skrivna på samma adress.

Ingen remiss krävs för utredning hos oss. Patienttaxa enligt SLL och frikort gäller.

Så här går oftast utredningen till – ibland behövs fler och ibland färre besök

Om utredningen görs på ett par kommer paret tillsammans första och sista besöket. Kvinnan kommer vanligtvis på 3-4 besök.

Vid första besöket går man igenom sjukhistoria, pågående medicinering och eventuella tidigare graviditeter.

På kvinnan görs vanligtvis en gynekologisk undersökning kombinerat med ultraljud. Kvinnan får också lämna blodprov.

Mannen får information och remiss för att lämna spermaprov på Huddinge sjukhus.

Kvinnan kommer på ytterligare två besök. Ett besök för att kontrollera ägglossning och ett besök för att undersöka hur det ser ut inne i livmodern samt om det är passage genom äggledarna.

Paret kommer tillsammans på det sista besöket då vi går igenom resultatet av undersökningar och prover samt planerar för fortsatta åtgärder.

  • Vid utebliven ägglossning kan vi erbjuda stimulering med hormontabletter eller hormonsprutor.
  • Vid äggledarskador, cystor eller förändringar inne i livmodern kan kirurgisk behandling bli aktuell.
  • Vid avvikande spermaprov som kräver fördjupad undersökning skickas remiss till androlog.
  • Det kan även bli aktuellt att vi skickar remiss för IVF-behandling, inseminationsbehandling eller äggdonation. Remisser kan skickas för offentligt finansierad vård eller till privat IVF-klinik.

För att få offentlig finansierad IVF-behandling ska kvinnans ålder vara under 40 år, och mannen får inte ha fyllt 56 år, v.g. se Reproduktionsmedicins regelverk, Regler och Grundkrav, www.karolinska.se/fertilitetsenheten.

Till våra patienter som planeras genomgå assisterad befruktning

Vid Zikavirus-infektion under graviditet finns en risk för smitta till och skada på fostret.

Personer som planerar en icke nödvändig resa till Zikavirus-smittat område bör överväga att ändra sina resplaner. Om resa ändå sker så rekommenderar vi att man följer Folkhälsomyndighetens råd hur man förhindrar smitta. Se Folkhälsomyndighetens hemsida.

Alla par som har varit i område med risk för Zikavirus-smitta bör skydda sig mot sexuell smitta och undvika att bli gravida under minst sex månader efter att de lämnat Zikavirus-smittat område om partnern är en man och minst åtta veckor om partnern är en kvinna.
För att undvika risk för Zikavirus-smitta under en eventuell graviditet uppkommen efter assisterad befruktning så utförs inte behandling med assisterad befruktning på par under sex månader efter att de lämnat Zikavirus-smittat område om partnern är en man och minst åtta veckor om partnern är en kvinna.
Här kan du läsa mer om Zikavirus från Huddinge reproduktionsmedicin