Länkar

För dig som vill ha mer information följer här ett antal relevanta och informativa länkar.

Preventivmedel

RFSU http://www.rfsu.se/sv/Sex–relationer/Preventivmedel/

Din ungdomsmottagning på nätet http://www.umo.se/

Cellprov

Vårdguiden – Så går det till http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Undersokningar/Gynekologisk-cellprovtagning/#section-3

Vårdguiden http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Undersokningar/Gynekologisk-cellprovtagning/#section-3

Fertilitetsutredningar

Vårdguiden – frågor och svar om provrörsbefruktning http://www.vardguiden.se/Tema/Gravid/Svart-att-fa-barn/Fragor-och-svar-om-provrorsbefruktning-IVF/

Inkontinens

Blasan.se Överaktiv blåsa (OAB) och inkontinens är problem som drabbar så många som 800 000 personer bara i Sverige. Men att det är vanligt gör det inte mindre jobbigt. Läs och bli bättre rustad för att söka och få den hjälp som finns till ditt förfogande. http://blasan.se/

Vårdguiden http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/Urininkontinens-hos-kvinnor/

1177 Stockholms läns landsting http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Urininkontinens-hos-kvinnor/

Neurologiskt handikappades riksförbund http://www.nhr.se/diagnoser/inkontinens/

Sinoba – Föreningen för kunskap om urininkontinens och blåsproblem http://www.sinoba.se/

Sinoba Blogg http://www.sinoba.se/blogg

Hormonrubbningar

Menstruationsrubbningar http://www.karolinska.se/Verksamheternas/Kliniker–enheter/Kvinnokliniken/Gynekologi1/Gynekologi/Blodningsrubbningar/

Hormonrubbningar http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Polycystiskt-ovarialsyndrom—PCOS/

Gynekologisk undersökning – hur går det till? http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Undersokningar/Gynekologisk-undersokning/

Endometrios http://www.endometriosforeningen.com/site/

Klimakterie och övergångsbesvär

Vårdguiden http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/Klimakteriebesvar/

1177 Stockholms läns landsting http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Klimakteriet/

RFSU om sex och relationer http://www.rfsu.se/sv/Sex–relationer/Sex-genom-livet/Sex-efter-50/Klimakteriet//

Framfall (prolaps)

Vårdguiden http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/Livmoderframfall/

1177 Stockholms läns landsting http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Framfall/#top

1177 Stockholms läns landsting Bäckenbottenträning http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Behandlingar/Backenbottentraning/

Livmoderhalscancer

Vårdguiden http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/Livmoderhalscancer/

Vaccination http://www.gardasil.se/

Allmän information

Akut sjuk http://www.sosalarm.se/112

Vårdguiden http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/Klimakteriebesvar/

1177 Stockholms läns landsting http://www.1177.se

Mina vårdkontakter https://kontakt.minavardkontakter.se/mvk/login/login.xhtml

FASS http://www.fass.se/LIF/home/index.jsp

Försäkringskassan http://www.forsakringskassan.se/sjukvard/sjukskrivning_och_sjukpenning