Länkar

För dig som vill ha mer information inom området följder här ett antal relevanta och informativa länkar.

Svensk förening för Estetisk Plastikkirurgi

Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi har sedan år 1983 organiserat specialister i plastikkirurgi.

http://sfep.se/

Nordisk Plastikkirurgisk Förening

Nordisk Plastikkirurgisk Förening är en sammanslutning av nordiska plastikkirurger. Föreningen verkar för utbildning, facklig utveckling och forskning inom den plastikkirurgiska specialiteten.

http://www.scaplas.org/drupal/