Verksamhetspolicy

Cevita Care AB, GynStockholm/Plastikkirurgi bedriver god hälso- och sjukvård, med patientens säkerhet i centrum och är en välrenommerad samarbetspartner för remittenter och beställare av vård.

Cevita Care AB, GynStockholm/Plastikkirurgi bidrar till ett hållbart samhälle och en god hälsofrämjande livsmiljö för nuvarande och kommande generationer.

 

  • Ständigt förbättra och utveckla arbetssätt för hela Cevita Care AB, GynStockholm/Plastikkirurgis alla enheter. Detta sker med god kostnadseffektivitet med bibehållen eller högre patientsäkerhet och nöjdare kunder.
  • Goda rutiner för att fånga upp negativa händelser, utvärdera, åtgärda och förebygga.
  • Öka delaktighet och arbetstillfredsställelse hos medarbetarna.
  • Ständigt minska miljöbelastningen med fokus på läkemedel, medicinska gaser, produkter, förbrukningsmaterial, transporter, energi och avfall.
  • Väga in kvalitets- och miljöaspekter vid val av produkter och tjänster, detta sett ur ett helhetsperspektiv och i relation till tillgängliga alternativ och kostnader.
  • Efterleva för oss gällande lagstiftning och andra krav.

Verksamhetschef
Ann-Christin Höjdén

Läs mer GynStockholm här!

 

 

, ,

Inga kommentarer än

Kommentera