Nytt centrum för utredning av barnlöshet

När man längtar efter barn och graviditeten uteblir är det i sig en stor påfrestning. Då vill man inte bli hänvisad mellan olika läkare och sjukhus för att få råd och vård.

Vi har tagit fasta på dessa önskemål och startar nu ett nytt centrum för utredning av ofrivillig barnlöshet på Läkarvillan. Vår målsättning är att paren som söker vår hjälp ska kunna avsluta sin utredning inom en månad och då få besked om sina möjligheter att få barn. Utredningen syftar i första hand till att på kort tid fastställa om det finns förutsättningar för naturlig graviditet, alternativt eventuell behandling, och att ge råd om vilket alternativ som rekommenderas.

Två av tre behandlingar lyckas

Mycket har genom åren förbättrats inom den här typen av behandlingar, framför allt provrörsbefruktningsbehandling (IVF) som kan genomföras med allt vidare indikationer och mycket med goda resultat. Om kvinnan inte har fyllt 39 år kan vi idag utlova att två av tre par som behandlas med IVF får barn. Genom ett nära samarbete med IVF-kliniken  Stockholm (Stadshagsgården), samt med hjälp av GynStockholms skickliga kirurger, kommer vi att vid behov kunna erbjuda en komplett vårdkedja utan dröjsmål – även om en kirurgisk åtgärd krävs.

Landstingets patientavgifter

Vårt läkarteam är alla specialister i obstetrik och gynekologi med lång erfarenhet av både utredning och behandling av infertilitet. Vi har specialistkompetens inom ultraljud, endokrinologi, gynekologisk kirurgi, laparaskopi (titthålsoperation) samt alla typer av IVF-behandling. All utredning sker med landstingets patientavgifter. Detta gäller även eventuella kirurgiska ingrepp och IVF inom ramen för vårdgarantin. I de fall patienter inte uppfyller landstingets regler för provrörsbefruktning kan ett privat alternativ erbjudas.

Önskar du beställa tid, kontakta oss på GynStockholm.

, ,

Inga kommentarer än

Kommentera