Utvecklad och förbättrad vård för kvinnor

Vi har kommit ett steg längre i arbetet med Läkarvillan. Vi har nu arbetet med den färgsättning som ska vara i på alla våningsplan. Det kommer att bli en fin miljö både för patienter och anställda.

Vår samarbetspartner har lämnat in ansökan om auktorisation och väntar på svar från SLL och vi undersöker också om fler samarbetspartners kan flytta in hos oss för att kunna erbjuda ett bredare utbud. Genom att samutnyttja resurser kan erbjuda en mer komplett vård för kvinnor.

,

Inga kommentarer än

Kommentera