Trygghet

För att skapa en så trygg miljö som möjligt tas du omhand av samma personalteam från att du sövs, eller smärtlindras på annat sätt, tills att du vaknar efter ingreppet.

Inga kommentarer än

Kommentera